02.05.2018 23:20

Vyúčtování záloh na rok 2017

VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA SLUŽBY ZA ROK 2017

Reklamaci k vyúčtování lze uplatnit do 31.5.2018.

Nedoplatky budou promítnuty do plateb SIPO v červnu 2018.

Přeplatky budou zaslány bankovním převodem.

Pokud správě družstva nebyl sdělen bankovní účet, výplata přeplatků v hotovosti bude možná v úředních hodinách ve středu 19:30 - 20:30.

 

 

 

za správu družstva: Petr Vít

V Praze dne 2.5.2018

Vyúčtování záloh za rok 2017.pdf

—————

Zpět


Kontakt

Bytové družstvo nájemníků domu Jahodová 2888

Jahodová 2888/40,
Praha 10 - Zahradní Město

KANCELÁŘ DRUŽSTVA
úřední hodiny:
středa 19:30 - 20:30

Správce domu:
Dětmar Vrána,
tel.: 604 892 539
Pro elektronickou komunikaci používejte prosím

nový e-mail   jahodova2888@gmail.com 

 

číslo bankovního spojení
6259096002/5500