30.06.2021 19:51

Výsledek hlasování

Výsledek hlasování

Vážení spolunájemníci,

v předešlých dnech proběhla členská schůze s hlasováním per rollam o účetní uzávěrce za rok 2020 a investičním záměru - rekonstrukce vestibulu. Aktivně se zúčastnilo celkem 75 členů z celkových 96. Všichni zúčastnění hlasovali pro schválení účetní uzávěrky roku 2020, a současně pro převod zisku roku 2019 do nerozděleného zisku. Pro převod zisku roku 2020 do nerozděleného zisku hlasovalo 74 členů a 1 člen se zdržel hlasování. Pro rekonstrukci vestibulu hlasovalo 48 členů, což však není nadpoloviční většina, proto nebude rekonstrukce prozatím realizována. Můžeme tedy konstatovat, že účetní uzávěrka roku 2020 byla schválena 78 % členů a současně byly schváleny i převody zisků let 2019 a 2020 do nerozděleného zisku  rok 2019 78% a rok 2020 77% členů). Rekonstrukce vestibulu schválena nebyla 50% členů.

Všem zúčastněným členům děkujeme za spolupráci.

—————

Zpět


Kontakt

Bytové družstvo nájemníků domu Jahodová 2888

Jahodová 2888/40,
Praha 10 - Zahradní Město

KANCELÁŘ DRUŽSTVA
úřední hodiny:
středa 19:30 - 20:30

Správce domu:
Dětmar Vrána,
tel.: 604 892 539
Pro elektronickou komunikaci používejte prosím

nový e-mail   jahodova2888@gmail.com 

 

číslo bankovního spojení
6259096002/5500