28.06.2020 21:37

Výsledek hlasování

Vážení spolunájemníci,

v předešlých dnech proběhlo hlasování o účetní uzávěrce za rok 2019. Zúčastnilo se celkem 68 členů z celkových 96. Všichni zúčastnění hlasovali pro schválení účetní uzávěrky. Můžeme tedy konstatovat, že účetní uzávěrka byla schválena 

68 hlasy tj.71%

28 se zdrželo

0 nebyl proti

Účetní uzávěrka byla pro rok 2019 odsouhlasena. 

Všem zúčastněným členům děkujeme za spolupráci.

 

—————

Zpět


Kontakt

Bytové družstvo nájemníků domu Jahodová 2888

Jahodová 2888/40,
Praha 10 - Zahradní Město

KANCELÁŘ DRUŽSTVA
úřední hodiny:
středa 19:30 - 20:30

Správce domu:
Dětmar Vrána,
tel.: 604 892 539
Pro elektronickou komunikaci používejte prosím

nový e-mail   jahodova2888@gmail.com 

 

číslo bankovního spojení
6259096002/5500