10.05.2011 21:31

Výplata přeplatků za služby za rok 2010

Výplata přeplatků za služby za rok 2010 bude v normálních úředních hodinách, tj. každou středu od 19:30 do 20:30, nebo dle individuální dohody.
Reklamaci k vyúčtování lze uplatnit do 10.6.2011.


V Praze dne 10.5.2011

za správu družstva: Petr Vít

—————

Zpět


Kontakt

Bytové družstvo nájemníků domu Jahodová 2888

Jahodová 2888/40,
Praha 10 - Zahradní Město

KANCELÁŘ DRUŽSTVA
úřední hodiny:
středa 19:30 - 20:30

Správce domu:
Dětmar Vrána,
tel.: 604 892 539
Pro elektronickou komunikaci používejte prosím

nový e-mail   jahodova2888@gmail.com 

 

číslo bankovního spojení
6259096002/5500