08.06.2020 21:06

Členská schůze - info

Vážení spolunájemníci,

Představenstvo se marně snažilo zajistit sál pro konání členské schůze. Vzhledem k současné situaci vyvolané opatřeními kvůli CORONAVIRU jsme neuspěli v okolních školách, ani v domově seniorů. Důvodem byly vždy obavy z nákazy. Naší povinností je do 30. 6. 2020 odsouhlasit finanční uzávěrku za rok 2019. Proto jsme zvolili formu korespondenčního souhlasu, která nám je nově umožněna v zákoně 191/2020 Sb. Formuláře pro hlasování jsme dali buď do schránky v tištěné podobě, nebo jej zaslali emailem. Pokud bude někdo potřebovat formulář vytisknout, je možné se stavit v naší kanceláři v úředních hodinách.

—————

Zpět


Kontakt

Bytové družstvo nájemníků domu Jahodová 2888

Jahodová 2888/40,
Praha 10 - Zahradní Město

KANCELÁŘ DRUŽSTVA
úřední hodiny:
středa 19:30 - 20:30

Správce domu:
Dětmar Vrána,
tel.: 604 892 539
Pro elektronickou komunikaci používejte prosím

nový e-mail   jahodova2888@gmail.com 

 

číslo bankovního spojení
6259096002/5500